БОРОСПОРТ АД НАБИРА СКИ И СНОУБОРД ИНСТРУКТОРИ

Изисквания: 
1. Валиден сертификат за  професионална квалификация.
2. Владеене на чужд език /английски, немски, руски/.
3. Умение за работа в екип.
 
Ние осигуряваме:
1. Мотивиращо възнаграждение и допълнителни бонуси.
2. Транспорт до населеното място /при местоживеене до 50 км от к.к. Боровец/
3. При местоживеене над 50 км от к.к. Боровец - общежитие при минимално заплащане.
4. Сезонна карта за всички лифтови съоръжения за каране в свободното време за удоволствие.
5. За децата на инструктора на възраст до 18г. - сезонна карта за всички съоръжения.
6. Хранене във ведомствен стол.    
7. Поемаме цената на курса за квалификация на инструктори, които не притежават сертификат, при подписване на договор за 3-годишна работа в дружеството.  
 
МОЛБИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В ОФИСА НА БОРОСПОРТ - к.к. Боровец.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ТЕЛ: 0886 220 380 - Мариана Големинова